ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رتبه‌های بالایی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کوکوشیبو .  - شیطان کش

کوکوشیبو

کوکوشیبو (Kokushibo) عضوی از دوازده کیزوکی است که قدرتمندترین جایگاه یعنی رتبه بالایی یکم را به خود اختصاص داده است. او قبل از این که تبدیل به یک شیطان شود، انسانی با نام میچیکاتسو تسوگیکونی بود و یک شیطان کش و برادر دوقلوی یوریچی تسوگیکونی، قوی‌ترین شیطان‌کش تمام دوران بود. او همچنین جد مویچیرو توکیتو و یویچیرو توکیتو است، و […]
آکازا .  - شیطان کش

آکازا

آکازا (Akaza) یک شیطان و عضوی از دوازده کیزوکی است که جایگاه رتبه بالایی سوم را به خود اختصاص داده است. او یک آنتاگونیست محوری در مجموعه شیطان‌کش: کیمتسو نو یایبا است. پیش از یک قرن پیش، قبل از این که او توسط موزان کیبوتسوجی تبدیل به یک شیطان شود، او انسانی به نام هاکوجی بود […]
کایگاکو .  - شیطان کش

کایگاکو

کایگاکو (Kaigaku) یک آنتاگونیست جانبی در آرک قلعه ابدی است. او یک شیطان در دوازده کیزوکی است که رتبه بالایی ششم را به خود اختصاص داده است. او این جایگاه را پس از مرگ داکی و گیوتارو به دست آورد. کایگاکو یک شیطان کش سابق و شاگرد ارشد جیوگورو کوواجیکا، هاشیرای سابق بود. با این […]
داکی .  - شیطان کش

داکی

داکی (Daki) یکی از آنتاگونیست‌های محوری آرک ناحیه سرگرمی و عضو دوازده کیزوکی است که به همراه برادرش گیوتارو جایگاه رتبه بالایی ششم را به خود اختصاص داده است. بیش از یک قرن پیش، داکی یک کودک انسان به نام اومه بود که در ساحل رودخانه راشومون یوشیوارا، پایین‌ترین طبقه از ناحیه سرگرمی زندگی می‌کرد، تا این که […]
ناکیمه .  - شیطان کش

ناکیمه

ناکیمه (Nakime) یک آنتاگونیست جانبی در آرک قلعه ابدی است. او در ابتدا تنها یک شیطان بود که به دستور موزان کیبوتسوجی اقدام به احضار شیطان‌های دیگر به این قلعه می‌کرد، اما بعد از مرگ هانتنگو او تبدیل به عضویت دوازده کیزوکی درآمد و جایگاه رتبه بالایی چهارم را در اختیار گرفت. تاریخچه در گذشته، ناکیمه یک نوازنده‌ی […]
گیوتارو .  - شیطان کش

گیوتارو

گیوتارو (Gyutaro) یکی از آنتاگونیست‌های محوری آرک ناحیه سرگرمی، و عضوی از دوازده کیزوکی بود که به طور مشترک با خواهرش داکی جایگاه رتبه بالایی ششم را به خود اختصاص داده بود. بیش از یک قرن پیش، گیوتارو یک کودک انسان بود که به عنوان یک شرخر در ساحل رودخانه راشومون یوشیوارا، پایین‌ترین طبقه از ناحیه سرگرمی کار می‌کرد، […]
هانتنگو .  - شیطان کش

هانتنگو

هانتنگو (Hantengu) عضوی از دوازده کیزوکی بود که جایگاه رتبه بالایی چهارم را به خود اختصاص داده است. او در کنار گیوکو آنتاگونیست اصلی آرک روستای شمشیرساز است. تاریخچه زندگی به عنوان انسان هانتنگو به عنوان یک انسان به خاطر انجام جنایت‌هایی فجیع شناخته می‌شد. او در چندین شهر و شهرک اقدام به دزدی و قتل مردم […]
گیوکو .  - شیطان کش

گیوکو

گیوکو (Gyokko) همراه با هانتنگو، یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک روستای شمشیرساز است. او یک شیطان و عضوی از دوازده کیزوکی است که رتبه بالایی پنجم را به خود اختصاص داده است. پیش از این که گیوکو تبدیل به یک شیطان شود، او انسانی به نام ماناگی بود. تاریخچه زندگی به عنوان انسان ماناگی انسانی بود که […]