ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کوکوشیبو . - شیطان کش

کوکوشیبو

کوکوشیبو (Kokushibo) عضوی از دوازده کیزوکی است که قدرتمندترین جایگاه یعنی رتبه بالایی یکم را به خود اختصاص داده است. او قبل از این که تبدیل به یک شیطان شود، انسانی با نام میچیکاتسو تسوگیکونی بود و یک شیطان کش و برادر دوقلوی یوریچی تسوگیکونی، قوی‌ترین شیطان‌کش تمام دوران بود. او همچنین جد مویچیرو توکیتو و یویچیرو توکیتو است، و […]
موزان کیبوتسوجی . - شیطان کش

موزان کیبوتسوجی

موزان کیبوتسوجی (Kibutsuji Muzan) اولین شیطان و پیشگام بسیاری از شیطان‌های دیگر، و آنتاگونیست اصلی انیمه و مانگای کیمتسو نو یایبا است. او شیطانی بود که بیشتر اعضای خانواده کامادو را قتل عام کرد و نزوکو کامادو را به یک شیطان تبدیل کرد. موزان هزار سال پیش در تلاشی برای درمان بیماری خود تبدیل به […]
نزوکو کامادو . - شیطان کش

نزوکو کامادو

نزوکو کامادو (Nezuko Kamado) خواهر جوان‌تر تانجیرو کامادو و یکی از دو عضو باقی مانده از خانواده کامادو است. او در گذشته یک انسان بود اما با حمله‌ای از موزان کیبوتسوجی تبدیل به یک شیطان شد. او یکی از شخصیت‌های محوری انیمه و مانگای شیطان کش: کیمتسو نو یایبا است. تاریخچه نزوکو در یک کوهستان […]
آکازا . - شیطان کش

آکازا

آکازا (Akaza) یک شیطان و عضوی از دوازده کیزوکی است که جایگاه رتبه بالایی سوم را به خود اختصاص داده است. او یک آنتاگونیست محوری در مجموعه شیطان‌کش: کیمتسو نو یایبا است. پیش از یک قرن پیش، قبل از این که او توسط موزان کیبوتسوجی تبدیل به یک شیطان شود، او انسانی به نام هاکوجی بود […]
کایگاکو . - شیطان کش

کایگاکو

کایگاکو (Kaigaku) یک آنتاگونیست جانبی در آرک قلعه ابدی است. او یک شیطان در دوازده کیزوکی است که رتبه بالایی ششم را به خود اختصاص داده است. او این جایگاه را پس از مرگ داکی و گیوتارو به دست آورد. کایگاکو یک شیطان کش سابق و شاگرد ارشد جیوگورو کوواجیکا، هاشیرای سابق بود. با این […]
داکی . - شیطان کش

داکی

داکی (Daki) یکی از آنتاگونیست‌های محوری آرک ناحیه سرگرمی و عضو دوازده کیزوکی است که به همراه برادرش گیوتارو جایگاه رتبه بالایی ششم را به خود اختصاص داده است. بیش از یک قرن پیش، داکی یک کودک انسان به نام اومه بود که در ساحل رودخانه راشومون یوشیوارا، پایین‌ترین طبقه از ناحیه سرگرمی زندگی می‌کرد، تا این که […]
ناکیمه . - شیطان کش

ناکیمه

ناکیمه (Nakime) یک آنتاگونیست جانبی در آرک قلعه ابدی است. او در ابتدا تنها یک شیطان بود که به دستور موزان کیبوتسوجی اقدام به احضار شیطان‌های دیگر به این قلعه می‌کرد، اما بعد از مرگ هانتنگو او تبدیل به عضویت دوازده کیزوکی درآمد و جایگاه رتبه بالایی چهارم را در اختیار گرفت. تاریخچه در گذشته، ناکیمه یک نوازنده‌ی […]
تامایو . - شیطان کش

تامایو

[ف]انسان (قبلا)[/ف][/فهرست] || لیبل3::جنسیت || داده3::مونث[[خط]] || لیبل4::پیشه || داده4::دکتر (قبلا)[[خط]] || لیبل5::شریک || داده5::[[پیوند|یوشیرو|یوشیرو]][[خط]] || لیبل6::بستگان || داده6::[فهرست][ف]همسری بی‌نام[/ف][ف]فرزندان بی‌نام[/ف][/فهرست] || لیبل7::اولین نمایش || داده7::[فهرست][ف]فصل ۱۴ ([[پیوند|مانگا|مانگای-شیطان-کش-کیمتسو-نو-یایبا]])[/ف][ف]قسمت ۸ ([[پیوند|انیمه|انیمه-شیطان-کش-کیمتسو-نو-یایبا]])[/ف][/فهرست][/tmplt] تامایو (Tamayo) یک دکتر ماهر و متحدی نزدیک برای تانجیرو کامادو بود. او توسط موزان کیبوتسوجی به یک شیطان تبدیل شده بود. تاریخچه اطلاعات زیادی […]
انمو (Enmu) . - شیطان کش

انمو (Enmu)

انمو (Enmu) یک شیطان و یکی از اعضای دوازده کیزوکی بود که جایگاه ماه پایینی یک را به خود اختصاص داده بود. او آنتاگونیست اصلی فیلم کیمتسو نو یایبا: قطار موگن است. پیش‌زمینه انمو از کودکی و زمانی که یک انسان بود، تفاوتی بین رویاها و واقعیت قائل نمی‌شد و همین موضوع باعث مشکلات زیادی برای […]
گیوتارو . - شیطان کش

گیوتارو

گیوتارو (Gyutaro) یکی از آنتاگونیست‌های محوری آرک ناحیه سرگرمی، و عضوی از دوازده کیزوکی بود که به طور مشترک با خواهرش داکی جایگاه رتبه بالایی ششم را به خود اختصاص داده بود. بیش از یک قرن پیش، گیوتارو یک کودک انسان بود که به عنوان یک شرخر در ساحل رودخانه راشومون یوشیوارا، پایین‌ترین طبقه از ناحیه سرگرمی کار می‌کرد، […]
هانتنگو . - شیطان کش

هانتنگو

هانتنگو (Hantengu) عضوی از دوازده کیزوکی بود که جایگاه رتبه بالایی چهارم را به خود اختصاص داده است. او در کنار گیوکو آنتاگونیست اصلی آرک روستای شمشیرساز است. تاریخچه زندگی به عنوان انسان هانتنگو به عنوان یک انسان به خاطر انجام جنایت‌هایی فجیع شناخته می‌شد. او در چندین شهر و شهرک اقدام به دزدی و قتل مردم […]
گیوکو . - شیطان کش

گیوکو

گیوکو (Gyokko) همراه با هانتنگو، یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک روستای شمشیرساز است. او یک شیطان و عضوی از دوازده کیزوکی است که رتبه بالایی پنجم را به خود اختصاص داده است. پیش از این که گیوکو تبدیل به یک شیطان شود، او انسانی به نام ماناگی بود. تاریخچه زندگی به عنوان انسان ماناگی انسانی بود که […]
روکورو . - شیطان کش

روکورو

[ف]قسمت ۲۶ ([[پیوند|انیمه|انیمه-شیطان-کش-کیمتسو-نو-یایبا]])[/ف][/فهرست][/tmplt] روکورو (Rokuro) عضوی از گروه دوازده ماه شیطان بود که جایگاه ماه پایینی دو را به خود اختصاص داده بود. قدرت‌ها و توانایی‌ها توانایی‌های شیطانی اطلاعات کمی در مورد توانایی‌های روکورو شناخته شده است. با وجود جایگاه او در ماه‌های پایینی می‌توان فرض کرد که او قدرت بیشتر از یک شیطان متوسط […]
موکاگو (Mukago) . - شیطان کش

موکاگو (Mukago)

[ف]قسمت ۲۶ (انیمه)[/ف][/فهرست][/tmplt] موکاگو (Mukago) عضوی از دوازده ماه شیطان بود که جایگاه ماه پایینی چهار را به خود اختصاص داده بود. قدرت‌ها و توانایی‌ها توانایی‌های شیطانی اطلاعات اندکی در مورد قدرت و توانایی‌های موماگو به عنوان یک شیطان وجود دارد، اما فرض بر این است که او بسیار قوی‌تر از یک شیطان متوسط است […]
یوشیرو . - شیطان کش

یوشیرو

[ف]قسمت ۸ (انیمه)[/ف][/فهرست][/tmplt] یوشیرو (Yushiro) همسفر تامایو و متحد نزدیک تانجیرو کامادو است. او توسط تامایو تبدیل به یک شیطان شده است. تاریخچه یوشیرو انسانی تنها و بیمار بود که تحت مراقب تامایو، یک متخصص پزشکی قرار گرفت. او که توانایی مقابله با بیماری‌اش را نداشت توسط تامایو این انتخاب را داشت که تسلیم بیماری‌اش […]
کیوگای (Kyogai) . - شیطان کش

کیوگای (Kyogai)

[ف]انسان (قبلا)[/ف][/فهرست] || لیبل4::جنسیت || داده4::مذکر[[خط]] || لیبل5::وابسته به || داده5::[[پیوند|دوازده ماه شیطان|دوازده-ماه-شیطان]] (قبلا)[[خط]] || لیبل6::مقر || داده6::خانه درام[[خط]] || لیبل7::اولین نمایش || داده7::[فهرست][ف]فصل ۲۱ ([[پیوند|مانگا|مانگای-شیطان-کش-کیمتسو-نو-یایبا]])[/ف][ف]قسمت ۱۱ ([[پیوند|انیمه|انیمه-شیطان-کش-کیمتسو-نو-یایبا]])[/ف][/فهرست][/tmplt] کیوگای (Kyogai) یکی از اعضای دوازده ماه شیطان بود و جایگاه ماه پایینی شش را به خود اختصاص داده بود. او همچنین به نام شیطان درام شناخته […]
کامانوئه (Kamanue) . - شیطان کش

کامانوئه (Kamanue)

[ف]قسمت ۲۶ ([[پیوند|انیمه|انیمه-شیطان-کش-کیمتسو-نو-یایبا]])[/ف][/فهرست][/tmplt] کامانوئه (Kamanue) یکی از اعضای دوازده ماه شیطان بود که به عنوان جایگزین کیوگای، جایگاه ماه پایینی شش را به خود اختصاص داد. قدرت‌ها و توانایی‌ها توانایی‌های شیطانی اطلاعات کمی در مورد توانایی‌های کامانوئه شناخته شده است. با وجود این که او پایین‌ترین جایگاه را در دوازده ماه شیطان دارد، اما فرض […]
واکورابا . - شیطان کش

واکورابا

[ف]قسمت ۲۶ ([[پیوند|انیمه|انیمه-شیطان-کش-کیمتسو-نو-یایبا]])[/ف][/فهرست][/tmplt] واکورابا (Wakuraba) عضوی از گروه دوازده ماه شیطان بود که جایگاه ماه پایینی سه را به خود اختصاص داده بود. قدرت‌ها و توانایی‌ها توانایی‌های شیطانی اطلاعات کمی در مورد توانایی‌های واکورابا شناخته شده است. با وجود جایگاه او در ماه‌های پایینی می‌توان فرض کرد که او قدرت بیشتری از یک شیطان متوسط داشته […]