ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یوشیرو

اشتراک‌گذاری

یوشیرو

Yushiro

یوشیرو - شیطان کش

نام به ژاپنی

愈史郎

نژاد

شیطان
انسان (قبلا)

شریک

اولین نمایش

  • فصل ۱۴ (مانگا)
  • قسمت ۸ (انیمه)

یوشیرو (Yushiro) همسفر تامایو و متحد نزدیک تانجیرو کامادو است. او توسط تامایو تبدیل به یک شیطان شده است.

تاریخچه

یوشیرو انسانی تنها و بیمار بود که تحت مراقب تامایو، یک متخصص پزشکی قرار گرفت. او که توانایی مقابله با بیماری‌اش را نداشت توسط تامایو این انتخاب را داشت که تسلیم بیماری‌اش شود یا به عنوان یک شیطان به زندگی ادامه دهد. او انتخاب کرد که تبدیل به یک شیطان شود و از آن زمان به عنوان یک دستیار و محافظ در کنار تامایو باقی ماند.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

صفحات دیگر