ویکی شیطان کش

گیوکو

اشتراک‌گذاری

گیوکو

Gyokko

گیوکو - شیطان کش

کانجی

玉壺

نژاد

جنسیت

مذکر

اولین نمایش

  • فصل ۹۸ (مانگا)

گیوکو (Gyokko) عضوی از دوازده ماه شیطانی بود که جایگاه ماه بالایی پنج را به خود اختصاص داده بود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

  • بازسازی پیشرفته
  • سرعت
  • گلدان‌ها
  • احضار کردن
  • پوست انداختن
  • هنر خون شیطان (شامل پنج فن)