ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کیوجورو رنگوکو

اشتراک‌گذاری

کیوجورو رنگوکو

Kyojuro Rengoku

کیوجورو رنگوکو - شیطان کش

نام به ژاپنی

煉獄 杏寿郎

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

سن

۲۰

تاریخ تولد

۱۰ می

وابسته به

پیشه

سبک مبارزه

بستگان

  • شینجیرو رنگوکو (پدر)
  • روکا رنگوکو (مادر)
  • سنجورو رنگوکو (برادر جوان‌تر)

اولین نمایش

کیوجورو رنگوکو (Kyojuro Rengoku) یک شیطان کش و هاشیرای سابق شعله از دسته شیطان کش‌ها است. او یک شخصیت محوری در آرک قطار موگن است.

تاریخچه

کیوجورو پسر بزرگ شینجورو رنگوکو بود. پدر او به عنوان هاشیرای شعله از دسته شیطان‌کش شناخته می‌شد تا این که به طور غیر منتظره‌ای بازنشست شد. کیوجورو همچنین یک برادر جوان‌تر هم داشت که در کنار او تمرین می‌کرد تا این که پدرش آموزش دادن به آن‌ها را متوقف کرد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی های کلی: کیوجوروبه عنوان هاشیرای لشکر شیطان‌کش‌ها یک شمشیرزن بسیار قدرتمند است. حتی آکازا که شیطان بالا-رده ۳ و چهارمین شیطان قدرتمند شناخته شده است، قدرت او را تصدیق کرده است. توانایی‌های او به حدی چشم‌گیر بود که حتی پیشنهاد تبدیل شدن به یک شیطان به او داده شد تا بتواند از مرزهای انسانی خود بگذرد و قویتر شود. آکازا در مورد روح مبارزه کیوجورو اشاره کرده بود که او به «محدوده برتری» نزدیک شده است و اگر بتواند نشان شیطان‌کش خود را بیدار کند، می‌تواند دنیای شفاف را به دست آورد.

توانایی‌های فیزیکی

  • قدرت بیکران
  • سرعت و واکنش‌های عالی
  • استقامت و تحمل تقویت‌یافته

توانایی‌های ذهنی

  • هوش تاکتیکی
  • مرگ ویرانگر: نوع هوا

توانایی‌های فرا طبیعی

  • حس‌های تقویت‌یافته

توانایی‌های متفرقه

  • اراده تسخیر ناپذیر

شیوه مبارزه

استاد شمشیرزنی: کیوجورو به عنوان یک هاشیرا، یکی از قوی‌ترین و ماهرترین شمشیرزن‌های لشکر شیطان‌کش‌ها است. او مهارت خود در شمشیرزنی را در رویارویی با آکازا که یک شیطان بالا رده‌ای است نشان داد.

شمشیرزنی

تجهیزات

صفحات دیگر