ویکی شیطان کش

کامانوئه (Kamanue)

اشتراک‌گذاری

کامانوئه

Kamanue

کامانوئه (Kamanue) - شیطان کش

کانجی

釜鵺

نژاد

جنسیت

مذکر

اولین نمایش

کامانوئه (Kamanue) یکی از اعضای دوازده ماه شیطان بود که به عنوان جایگزین کیوگای، جایگاه ماه پایینی شش را به خود اختصاص داد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

اطلاعات کمی در مورد توانایی‌های کامانوئه شناخته شده است. با وجود این که او پایین‌ترین جایگاه را در دوازده ماه شیطان دارد، اما فرض بر این است که او یکی از شیطان‌های قدرتمند ماه‌های پایینی باشد.