بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قلعه بی‌نهایت

اشتراک‌گذاری

قلعه بی‌نهایت

Infinity Castle

قلعه بی‌نهایت - شیطان کش

کانجی

異空間無限城

روماجی

ایکوکان موگن-جو

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۵۱ (مانگا)
قسمت ۲۶ (انیمه)

قلعه بی‌نهایت یا ابدی (Infinity Castle) مکان اصلی آرک قلعه بی‌نهایت است. این مکان در واقع هنر خون شیطان و قلمروی ناکیمه است، فضایی فرا-بعدی و وسیع که به عنوان لانه‌ی موزان کیبوتسوجی عمل می‌کند.

تاریخچه

قلعه ابدی اولین بار زمانی نمایش داده شد که موزان گروه‌های رده پایین را به جلسه‌ای فرا خواند که در آنجا او تصمیم گرفت که همه آن‌ها را از بین ببرد و بکشد، به غیر از انمو که به او اجازه زندگی داده شد. ناکیمه مسئول احضار هر یک از اعضا به وسیله ساز بیوا خود است.

موزان پس از مرگ داکی و گیوتارو، همه‌ی اعضای رده بالا باقی مانده را به قلعه بی‌نهایت احضار کرد تا ناامیدی خود از آن‌ها را بازگو کند. کوکوشیبو اولین کسی بود که به قلعه رسید، در حالی که آکازا آخرین نفر بود.

پس از مرگ گیوکو و هانتنگو، و همچنین آشکار شدن مصونیت نزوکو کامادو از نور خورشید، موزان تمام شیاطین را جمع آوری کرد. این شیاطین بعدا به عنوان گوشت دم توپ علیه اعضای مختلف سپاه شیطان کش استفاده شدند.

در طول حمله نهایی علیه شیاطین، نبردهای قابل توجهی در این قلعه انجام شد. این شامل درگیری‌های دوما با شینوبو، کانائو و اینوسوکه، تانجیرو و گییو با آکازا، مویچیرو، گنیا، سانمی و گیومی در مقابل کوکوشیبو، دوئل زنیتسو با کایگاکو و درگیری میتسوری و اوبانای با ناکیمه بود. هنگامی که شیطان‌کشان مقابل موزان مهار شده قرار داشتند، ناکیمه درهای زیادی را در زیر آن‌ها باز کرد و باعث سقوط آن‌ها به دورن قلعه شد.

در جریان دومین درگیری شیطان‌کشان علیه موزان، ناکیمه توسط یوشیرو کنترل شد تا از مشاهده‌ی میتسوری و اوبانای جلوگیری کند. موزان که نگران این بود که یوشیرو کنترل او را به دست بگیرد و از قلعه بی‌نهایت به نفع خود استفاده کند، نفرینی را بر ناکیمه فعال کرد. این عمل او برای از بین بردن سلول‌ها و کشتن ناکیمه متعاقبا باعث شد که قلعه بی‌نهایت ناپایدار شود و در نهایت از زمین بیرون آید و دچار گسستگی شود.

ساکنان

صفحات دیگر