ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عمارت تسوزومی

اشتراک‌گذاری

عمارت تسوزومی

Tsuzumi Mansion

عمارت تسوزومی - شیطان کش

کانجی

鼓の屋敷

روماجی

تسوزومی یاشیکی

اولین نمایش

چپتر ۲۱ (مانگا)
قسمت ۱۱ (انیمه)

عمارت تسوزومی (Tsuzumi Mansion) خانه بزرگی است که توسط کیوگای کنترل می‌شود و در جنوب-جنوب شرقی واقع شده است. اینجا مکان اصلی رویدادهای آرک عمارت تسوزومی است.

شرح

زمانی که کیوگای یک انسان بود، عمارت تسوزومی خانه‌ی او بود و از زمان تبدیل شدنش به یک شیطان، تبدیل به پایگاه عملیات او شد.

هر اتاق این عمارت به روش‌های مختلفی توسط هنر خون شیطان کیوگای کنترل می‌شود. اتاق‌ها را می‌توان در جهت‌های مختلف چرخاند یا هر کسی که در آن‌ها ساکن هستند را می‌توان بین اتاق‌ها منتقل کرد.

صفحات دیگر