شیطان کش

سوسن عنکبوتی آبی

اشتراک‌گذاری

سوسن یا لیلی عنکبوتی آبی (Blue Spider Lily) یک گل افسانه‌ای شبیه به یک سون عنکبوتی با رنگ آبی به جای قرمز است. این گل جزء مهمی از داروی درمانی موزان کیبوتسوجی بود که توسط دکتر او در دوره‌ی هی‌آن تهیه شده بود.

سوسن عنکبوتی آبی