ویکی شیطان کش

روکورو

اشتراک‌گذاری

روکورو

Rokuro

روکورو - شیطان کش

کانجی

轆轤

نژاد

جنسیت

مذکر

اولین نمایش

روکورو (Rokuro) عضوی از گروه دوازده ماه شیطان بود که جایگاه ماه پایینی دو را به خود اختصاص داده بود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

اطلاعات کمی در مورد توانایی‌های روکورو شناخته شده است. با وجود جایگاه او در ماه‌های پایینی می‌توان فرض کرد که او قدرت بیشتر از یک شیطان متوسط داشته باشد و از افرادی چون کامانوئه، روی، موکاگو و واکورابا قوی‌تر باشد.