ویکی شیطان کش

هینوکامی کاگورا

اشتراک‌گذاری

هینوکامی کاگوراهینوکامی کاگورا (Hinokami Kagura – به معنی «رقص خدای آتش») یک سبک تنفس است که تنها در خانواده کامادو شناخته و یاد گرفته شده است. این سبک به همراه گوشواره‌هایی تحت عنوان هانافودا، هر نسل از پدر به پسر منتقل شده است. خانواده کامادو از این سبک در یک مراسم آیینی سالانه استفاده می‌کنند و طی این مراسم کابر این سبک تنفس از خدای آتش می‌خواهد که از ناخوشی‌ها به دور باشد.

شینوجورو رنگوکو و کوکوشیبو به طور مستقل رقص خدای آتش را به عنوان تنفس خورشید (یا آفتاب) می‌شناسند. همچنین گفته شده است که فرم سیزدهمی وجود دارد که فرد می‌تواند از تنفس خورشید آن را فرا بگیرد و تبدیل به یک کاربر رقص خدای آتش شود. تانجیرو کامادو این سبک را از پدرش تانجورو کامادو یاد گرفت.

فنون

 • رقص
  • رقص شعله
  • رقص فلش
 • آسمان آبی پاک
 • خورشید خشمگین
 • رنگین کمان جعلی
 • چرخ آتش
 • استخوان‌های سوزان، خورشید تابستان
 • رانش گل آفتاب‌گردان
 • رقص اژدهای هاله‌ی خورشیدی
 • مه حرارت خورشیدی
 • دگرگونی خورشیدی محیط
 • تابش سودمند
 • فرم ناشناخته سیزدهم

کاربران