ویکی شیطان کش

خانواده عنکبوتی

اشتراک‌گذاری
خانواده عنکبوتی
اعضای اصلی خانواده

خانواده عنکبوتی (Spider Family) قبیله‌ای از شیطان‌های عنکبوتی روی کوه ناتاگومو بود که توسط رویی، شیطان رده پایینی پنج از گروه دوازده کیزوکی رهبری می‌شد.

شرح

خانواده عنکبوتی گروهی از پنج شیطان بود که از شیطان عنکبوتی پدر، شیطان عنکبوتی مادر، شیطان عنکبوتی خواهر بزرگ، شیطان عنکبوتی برادر بزرگ، و رویی تشکیل شده بود. رویی به عنوان برادر جوان در این خانواده حاضر بود اما در اصل او رهبر این خانواده بود. افراد دیگری هم بودند که جزئی از اعضای این خانواده بودند اما آن‌ها افرادی وفادار نبودند و پس از ناامید کردن رویی کشته شدند.

با وجود این که آن‌ها خود را یک خانواده خطاب می‌کردند اما اغلب انفرادی فعالیت می‌کردند و هیچ اثری از عشق و اعتماد واقعی بین آن‌ها وجود نداشت. با این حال رویی مدت زمان زیادی را صرف حفاظت از این خانواده کرد، حتی در صورتی که بیشتر اعضای آن از او وحشت داشتند. با این حال تمام اعضای این قبیله از شیطان‌های نسبتا قدرتمندی تشکیل شده بودند.

اعضا

  • رویی (برادر جوان‌تر)
  • شیطان عنکبوتی پدر
  • شیطان عنکبوتی مادر
  • شیطان عنکبوتی خواهر بزرگ
  • شیطان عنکبوتی برادر بزرگ