ویکی شیطان کش

تنفس گل

اشتراک‌گذاری

تنفس گلتنفس گل (Flower Breathing) یک سبک تنفس نشات گرفته از تنفس آب است که توسط هاشیرا سابق، کانائه کوچو و خواهرخوانده او یعنی کانائو تسویوری استفاده می‌شود.

این سبک شامل پنج فرم شناخته شده است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس گل