ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنفس مه

اشتراک‌گذاری
تنفس مه

تنفس مه (Mist Breathing) یک سبک تنفس نشات گرفته از تنفس باد است که توسط یک هاشیرا به نام مویچیرو توکیتو استفاده می‌شود.

این سبک شامل هفت فرم مختلف است.

شرح

تنفس مه یک سبک تنفس است که از مه، به ویژه مبهم بودن مه تقلید می‌کند و آن را با حرکات، تکنیک‌ها و توانایی‌های کاربر سازگار می‌کند. بیشتر تکنیک‌ها و فرم‌های شناخته شده (اگر نه همه) شامل ضربات سریع و حرکاتی هستند که با الگوی منحصر به فردی انجام می‌شود و حواس حریف و محیط اطراف را مختل می‌کند، گویی میدان نبرد از غبار پوشانده شده است.

تنها کاربر شناخته شده‌ی تنفس مه مویچیرو توکیتو است، کسی که لباس‌های گشاد می‌پوشد تا دست‌ها و پاهایش را بپوشاند و حرکاتش را پنهان کند. از این رو می‌توان فرض کرد که اکثر کاربران این سبک مجبورند لباس‌هایی بپوشند که اندام‌های خود را از دشمن پنهان کنند تا پتانسیل این سبک تنفس را به حداکثر برسانند.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس مه

صفحات دیگر