ویکی شیطان کش

تنفس مار

اشتراک‌گذاری

تنفس مارتنفس مار (Serpent Breathing) یک سبک تنفس نشات گرفته از تنفس آب است. این سبک روی پیچ و تاب دادن شمشیر همانند خزیدن یک مار تمرکز دارد. این سبک توسط اوبانای ایگورو استفاده می‌شود.

این سبک شامل پنج فرم مختلف است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس مار