ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنفس شعله

اشتراک‌گذاری

تنفس شعله (Flame Breathing) یکی از پنج سبک تنفس اصلی است که از تنفس خورشید نشات گرفته است. سبک تنفس شعله ظاهرا توسط یکی از اجداد دور خانواده رنگوکو توسعه یافته است. این سبک در اصل توسط یکی از شاگردان یوریچی تسوگیکونی خلق شد. در واقع این شاگرد قصد یادگیری تنفس خورشید را داشت اما به دلیل نداشتن استعداد کافی به انداره یوریچی، یک سبک تنفس شخصی‌سازی شده را با توجه به توانایی‌ها و ضعف‌های خود آموخت که این سبک تنفس شعله بود.

این سبک شامل ۹ فرم است.

تنفس شعله

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس شعله

صفحات دیگر