بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنفس سنگ

اشتراک‌گذاری

تنفس سنگتنفس سنگ (Stone Breathing) یکی از پنج سبک تنفس اصلی است که از تنفس خورشید نشات گرفته است. این سبک در اصل توسط یکی از شاگردان یوریچی تسوگیکونی خلق شد. در واقع این شاگرد قصد یادگیری تنفس خورشید را داشت اما به دلیل نداشتن استعداد کافی به انداره یوریچی، یک سبک تنفس شخصی‌سازی شده را با توجه به توانایی‌ها و ضعف‌های خود آموخت که این سبک تنفس سنگ بود.

این سبک شامل پنج فرم مختلف است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس سنگ

صفحات دیگر