ویکی شیطان کش

تنفس حشره

اشتراک‌گذاری

تنفس حشرهتنفس حشره (Insect Breathing) یک سبک تنفس نشات گرفته تنفس گل است که خودش از تنفس آب گرفته شده است.

این سبک به طوری شخصی توسط شینوبو کوچو خلق شد که با هدف پوشش دادن نداشتن قدرت فیزیکی برای بریدن سر یک شیطان طراحی شد. تمرکز اصلی این سبک روی خنجر زدن، سوراخ کردن، و برش‌های کم عمق است که با هدف وارد کردن زهر به هدف صورت می‌گیرد.

این سبک شامل پنج فرم مختلف است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس حشره