ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنفس جانور

اشتراک‌گذاری

تنفس جانور

تنفس جانور (Beast Breathing) یک سبک تنفس است که شخصا توسط اینوسوکه هاشیبیرا خلق شده است. او پس از زندگی کردن در کوهستان و مبارزه کردن برای بقا این سبک را آموخت. گفته شده است که این سبک به طور غیر مستقیم از سبک تنفس باد گرفته شده است. این سبک حس لمس کاربر را تقویت می‌کند و او را قادر به انجام چندین فنون مختلف می‌کند. این سبک شامل ۱۱ تکنیک مختلف است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس جانور

صفحات دیگر