بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنفس برق

اشتراک‌گذاری

تنفس برق (Thunder Breathing) یکی از پنج سبک تنفس اصلی است که از تنفس خورشید نشات گرفته است. این سبک در اصل توسط یکی از شاگردان یوریچی تسوگیکونی خلق شد. در واقع این شاگرد قصد یادگیری تنفس خورشید را داشت اما به دلیل نداشتن استعداد کافی به انداره یوریچی، یک سبک تنفس شخصی‌سازی شده را با توجه به توانایی‌ها و ضعف‌های خود آموخت که این سبک تنفس برق بود.

تنفس برق

این سبک بر جریان پیدا کردن توان در پاهای کاربر تمرکز دارد. پرورنده اصلی این سبک در لشکر شیطان‌کش‌ها جیگورو کوواجیما بود. سبک تنفس برق شامل هفت فرم است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس برق

صفحات دیگر