ویکی شیطان کش

تنفس باد

اشتراک‌گذاری

تنفس بادتنفس باد (Wind Breathing) یکی از پنج سبک تنفس اصلی است که از تنفس خورشید نشات گرفته است. این سبک در اصل توسط یکی از شاگردان یوریچی تسوگیکونی خلق شد. در واقع این شاگرد قصد یادگیری تنفس خورشید را داشت اما به دلیل نداشتن استعداد کافی به انداره یوریچی، یک سبک تنفس شخصی‌سازی شده را با توجه به توانایی‌ها و ضعف‌های خود آموخت که این سبک تنفس باد بود.

سبک تنفس جانور با وجود این که به طور مستقل توسط اینوسوکه هاشیبیرا توسعه داده شده است اما به طور غیرمستقیم از تنفس باد نشات گرفته است، و در هر دوی این سبک‌ها حس لامسه در فنون کاربر تقویت می‌شود. تنفس باد شامل ۹ تکنیک مختلف است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس باد