بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنفس آب

اشتراک‌گذاری

تنفس آب (Water Breathing) یکی از پنج سبک تنفس اصلی است که از تنفس خورشید نشات گرفته است. این سبک در اصل توسط یکی از شاگردان یوریچی تسوگیکونی خلق شد. در واقع این شاگرد قصد یادگیری تنفس خورشید را داشت اما به دلیل نداشتن استعداد کافی به انداره یوریچی، یک سبک تنفس شخصی‌سازی شده را با توجه به توانایی‌ها و ضعف‌های خود آموخت که این سبک تنفس آب بود.

تنفس آب

گفته شده است که این سبک متداول‌ترین سبک تنفس در میان شیطان‌کش‌ها است چرا که برای مبتدیان آسان‌ترین راه یادگیری است. پرورنده اصلی از این سبک در لشکر شیطان‌کش‌ها ساکونجی اوروکوداکی بود، اگرچه کاربران دیگری هم بوده‌اند. این سبک شامل یازده فرم است که یازدهمین فرم آن توسط گیو تومیوکا خلق شده است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس آب

صفحات دیگر