ویکی جوجوتسو کایسن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گسترش دامنه

اشتراک‌گذاری

گسترش دامنه

Domain Expansion

گسترش دامنه - جوجوتسو کایسن

روماجی

ریویکی تنکای

نوع

تکنیک حصار

دامنه حرکت

دامنه متوسط
دامنه بلند

ظرفیت‌ها

هجومی
تقویت‌کننده

اولین نمایش

چپتر ۸ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

گسترش دامنه (Domain Expansion) یک تکنیک حصار پیشرفته و برجسته در جادوگری جوجوتسو است. این تکنیک در واقع دامنه ذاتی کاربر را درون یک حصار بنا می‌کند. در این محدوده تکنیک‌های نفرین‌شده کاربر بهبود می‌یابد و نمی‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد.

شرح

گسترش دامنه عالی‌ترین توانایی کاربران جوجوتسو محسوب می‌شود. آن‌ها با استفاده از یک تکنیک حصار فضایی جداگانه را ایجاد می‌کنند و در این فضا کاربر می‌تواند دامنه ذاتی خود را با انرژی نفرین شده تحقق ببخشد و حریف را در آن به دام بیندازد.

پس از ورود به این فضا، جوجوتسوی کاربر بسیار تقویت می‌شود و اصابت هر حمله‌ی او تضمین شده است. استفاده از علامت دست یا نوع دیگری از سیگنال برای فعال‌سازی لازم است.

گسترش دامنه
یک حصار گسترش دامنه از بیرون

تجلی یک قلمروی ذاتی با انرژی نفرین شده به قدرت زیادی احتیاج دارد و ایجاد حصار نیز حتی منابع بیشتری را می‌طلبد. گسترش دامنه یک تکنیک دشوار است که بیشتر جادوگران سطح-بالا هرگز قادر به تسلط بر آن نمی‌شوند. در میان ارواح نفرین شده، فقط برخی از آن‌ها که دارای درجه ویژه هستند مثل ماهیتو، داگون و جوگو توانایی استفاده از گسترش دامنه را نشان داده‌اند.

اشکالات

گسترش دامنه به مقدار زیادی انرژی نفرین نیاز دارد و تکنیک ذاتی کاربر پس از غیرفعال شدن دامنه، برای مدتی کوتاه ناپایدار خواهد شد. علاوه بر این، ذخایر انرژی نفرین شده کاربر بسیار کم خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد بتواند دامنه‌ی دومی را ایجاد کند. ساتورو گوجو تنها شخصی است که می‌تواند بیش از یک بار در روز از دامنه استفاده کند.

حتی اگر کاربر نتواند به طور درستی حصار را ایجاد کند، با وجود بهبود تکنیک‌های نفرین‌شده کاربر اما دیگر اصابت ضربه‌های او تضمین شده نیست.

فهرست گسترش‌های دامنه

صفحات دیگر