ویکی جوجوتسو کایسن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شی نفرین‌شده

اشتراک‌گذاری

شی نفرین‌شده

Cursed Object

شی نفرین‌شده - جوجوتسو کایسن

روماجی

جابوتسو

اولین نمایش

چپتر ۱
قسمت ۱

اشیای نفرین‌شده (Cursed Objects) اقلامی با تاریخچه‌ای تاریک هستند که حاوی انرژی نفرین‌شده هستند. آن‌ها عموما از بقایای جادوگران باستانی ایجاد شده‌اند و در صورتی که یک شی نفرین‌شده توسط یک حامل سازگار مصرف شود، جادوگر مربوطه می‌تواند در بدن جدیدی مجسم شود.

شرح

به استثنای ابزار نفرین‌شده و اجساد نفرین‌شده، اقلامی که حاوی انرژی نفرین‌شده هستند با عنوان اشیای نفرین‌شده شناخته می‌شوند. اشیای نفرین شده بر اساس قدرتی که دارند، همانند ابزارهای نفرین‌شده رتبه‌بندی می‌شوند. به ویژه اشیای نفرین‌شده خطرناک، مانند انگشتان سوکونا از رتبه‌ی ویژه‌ای برخوردارند. اشیای نفرین‌شده‌ی درجه ویژه که مهر و موم شده‌اند را می توان به عنوان طلسمی برای دفع ارواح نفرین‌شده استفاده کرد.

اشیای نفرین شده درجه ویژه را نمی‌توان از بین برد و ادامه حیات آن‌ها تحت پیمانی الزام‌آور تضمین می‌شود. این پیمان الزام‌آور حکم می‌کند که افرادی که به اشیای نفرین‌شده تبدیل شده‌اند، نمی‌توانند زندگی کنند و به دیگران آسیب برسانند. سوکونا تنها فردی در طول تاریخ است که توانست پس از مرگ، خود را به یک جسم نفرین‌شده تبدیل کند. سایر افراد از جمله کسانی که برای بازی کشتار گزینشی تجسم یافته‌اند به کمک کنجاکو نیاز داشتند.

برخی از این اشیا حتی در حالی که بی‌جان هستند اما دارای توانایی‌های ماوراء طبیعی هستند. قلمروی زندان یک شی نفرین‌شده درجه ویژه است و در واقع بقایای جادوگری به نام گنشین است که می‌تواند حصاری به شدت قدرتمند را ایجاد کند.

فهرست اشیای نفرین‌شده

صفحات دیگر