ویکی جوجوتسو کایسن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیکیگامی

اشتراک‌گذاری

شیکیگامی

Shikigami

شیکیگامی - جوجوتسو کایسن

کاربران

نوع

جوجوتسو

قابلیت

احضار

شیکیگامی (Shikigami) ارواح نفرین‌شده رام شده هستند که توسط جادوگران استفاده می‌شود. جادوگرانی که در نبردها از شیکیگامی بهره می‌گیرند با نام کاربران شیکیگامی شناخته می‌شوند.

شرح

افسون شیکیگامی نوعی تکنیک نفرین‌شده تلقی می شود. جادوگرانی که استعداد ذاتی کافی ندارند، می‌توانند شیکیگامی ساده احضار کنند.

شیکیگامی‌ها موجودات رام شده هستند با انرژی نفرین‌شده‌ی احضارکننده مجسم می‌شوند. احضار شیکیگامی به طور معمول به یک واسطه مانند یک طلسم معمولی نیاز دارد.

کارکرد

مدیران دبیرستان جوجوتسو مانند کیوتاکا ایجیچی می‌توانند از شیکیگامی برای پشتیبانی جادوگران قدرتمندتر استفاده کنند.

مگومی فوشیگورو از تکنیک ده سایه برخوردار است که به وی امکان می‌دهد با استفاده از سایه‌های خود به عنوان یک واسطه، تا ده شیکیگامی مختلف را جمع آوری و احضار کند. با این حال، شیکیگامی تکنیک ده سایه متفاوت از شیکیگامی ساده جادوگران عمل می‌کند.

کاربران شیکیگامی اغلب در فاصله‌ی نزدیک ضعیف‌تر هستند. ساتورو در حین آموزش یوجی به او توصیه کرد که در صورت مبارزه با یک کاربر شیکیگامی همیشه خود جادوگر را هدف قرار دهد. نوریتوشی کامو نیز اشاره کرده است که نزدیک نگه داشتن خود به یک کاربر شیکیگامی ارزشمند است.

صفحات دیگر