ویکی جوجوتسو کایسن

سوگورو گتو

اشتراک‌گذاری

سوگورو گتو

Suguru Geto

سوگورو گتو - جوجوتسو کایسن

نژاد

انسان

سن

۲۸

جنسیت

مذکر

پیشه

جادوگر جوجوتسو (قبلا)
کاربر نفرین

وابسته به

گروه خود

صداگذار

تاکاهیرو ساکورای

سوگورو گتو (Suguru Geto) آنتاگونیستی در مجموعه جوجوتسو کایسن و پیش‌درآمد آن است. او یک جادوگر درجه ویژه است که در زمینه جمع‌آوری و کنترل ارواح نفرین‌شده تخصص دارد. گتو در گذشته در دانشکده فنی نفرین توکیو هم‌کلاسی ساتورو گوجو و شوکو لیری، و شاگرد ماسامیچی یاگا بود. او نفریت زیادی نسبت به غیر-جادوگرها دارد به طوری که در یک شب باعث کشته شدن بیش از صد شهروند شد.

شخصیت

سوگورو گتو از غیر-جادوگران متنفر است و اغلب آن‌ها را «میمون» خطاب می‌کند. او باور دارد که جادوگران نژاد برتر و مرحله‌ی بعدی تکامل بشریت هستند. سوگورو مدعی بود که انی میمون‌ها تنها به درد جمع آوری پول و جمع آوری نفرین می‌خورند.

سوگورو برای یوتا توضیح داد که جادوگران در پارادوکسی زندگی می‌کنند که در آن قدرتمندها بر ضعیف‌ها حکمرانی می‌کند. او اعتقاد داشت که جادوگران جوجوتسو بدون هیچ تقدیری برای خدمت به غیر-جادوگران زندگی می‌کنند. و این که بشریت مانع تکامل خود شده است و این تکامل با کشتن تما غیر-جادوگرها می‌تواند تحقق یابد.

توانایی‌ها

سطح مهارت کلی: سوگورو گتو یکی از چهار جادوگر درجه ویژه بود و به دلیل میزان خطری که برای بشریت به وجود آورد، به عنوان بدترین کاربر نفرین شناخته می‌شود.

سوگورو یک جنگنده تن به تن بسیار توانمند است و از دانش رزمی مسلح و غیرمسلح نیز آگاهی دارد. او قادر به دستکاری ارواح نفرین‌شده است تا این ارواح برای او مبارزه کنند و از این رو، حریفان او توانایی‌های فیزیکی گتو را دست کم می‌گیرند. او همچنین یک کاربر ماهر در ابزار نفرین‌شده است و تجربه استفاده از یک ابزار درجه ویژه را دارد.

  • مبارز تن به تن ماهر
  • هوش تاکتیکی بالا

جوجوتسو

دستکاری انرژی نفرین‌شده

انرژی نفرین‌شده بیکران: انرژی نفرین‌شده سوگورو گتو به دلیل ماهیت تکنیک خود کمی متفاوت از سایر جادوگران است. او درک بالایی از نحوه کار با انرژی و تکنیک‌های نفرین‌شده دارد. سوگورو قادر است به طوری انرژی را دستکاری کند تا باقیمانده‌ی آن مخفی بماند یا انرژی را در سلاح‌ها جمع کند.

تکنیک ذاتی

  • دستکاری روح نفرین‌شده: این توانایی به او اجازه می‌دهد تا ارواح نفرین‌شده را جذب و کنترل کند. اگر نفرین مورد نظر دو درجه پایین‌تر از سطح سوگورو باشد، او بدون هیچ عواقبی می‌تواند نفرین را جذب کند. او همچنین قادر است نفرین‌های جادوگران دیگر را بعد از کشتن آن‌ها جذب کند.
    • اوزوماکی حداکثر: این تکنیک با ترکیب تعدادی زیادی از نفرین‌ها، انجام یک حمله قدرتمند را فراهم می‌کند. سوگورو در اوج نبرد خود با یوتا و ریکا از این تکنیک برای ترکیب بیش از چهار هزار نفرین استفاده کرد.

تکنیک حصار

پرده: نوعی حصار که در یک منطقه وسیع اجرا می‌شود و همه چیز درون خود را از دنیای خارج پنهان کند. سوگورو می‌تواند با اجرا پرده‌های خود جادوگران و حتی حصار سایر جادوگران ضعیف را به دام بیندازد.

تجهیزات

ابر بازیگوش: یک ابزار نفرین شده درجه ویژه که سوگورو برای مبارزه همزمان با یوتا و ریکا از آن استفاده می‌کرد. او با این ابزار سه-بخشی به طور موثر قادر به بلاک کردن، دفع کردن، و ضد حمله بود.