جوجوتسو کایسن

ریکا اوریموتو

اشتراک‌گذاری

ریکا اوریموتو

Rika Orimoto

ریکا اوریموتو - جوجوتسو کایسن

نژاد

انسان (قبلا)
روح نفرین‌شده

سن

۱۱

جنسیت

مونث

اولین نمایش

چپتر ۰-۱ (مانگا)

صداگذار

کانا هانازاوا

ریکا اوریموتو (Rika Orimoto) شخصیتی در مجموعه‌ی پیش‌درآمد جوجوتسو کایسن ۰: دبیرستان جوجوتسو است. او دوست دوران کودکی یوتا اوکوتسو بود که به طور غم‌انگیزی در یک تصادف با ماشین جان خود را از دست داد. پس از آن روح او نفرین شد و او تبدیل به یک روح نفرین‌شده درجه ویژه به نام «ملکه نفرین‌ها» شد. ریکا سال‌ها به تسخیر یوتا پرداخت تا این که یوتا به دبیرستان جوجوتسو پیوست و یاد گرفت که چطور با نفرین روح ریتا مقابله کند، و سرانجام به ریتا اجازه داد تا به دنیای پس از مرگ برود.

تاریخچه

در سال ۲۰۱۰ ریتا در پارکی همراه یوتا بود و در آن یک هدیه تولد را به او داد. این هدیه در واقع یک حلقه بود و این دو به هم قول دادند که وقتی بزرگ شدند با هم ازدواج کنند. زمانی که آن‌ها پارک را ترک کردند، ریتا در یک تصادف با خودرو کشته شد. پس از این ماجرا یوتا اقدام به نفرین کردن ریتا کرد تا او را در کنار خود نگه دارد.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

مهارت کلی: قدرت ریکا به عنوان یک روح نفرین‌شده درجه ویژه بی‌همتا است. آشکار شدن کامل ریکا توسط افراد ارشد جوجوتسو به عنوان یک تهدید بزرگ تلقی شده است. او تنها با آشکار کردن دستان خود می‌تواند به راحتی به جادوگران جوجوتسو آسیب برساند. زمانی که به اندازه از پیوند با او اطمینان پیدا کرد اجازه داد تا ریکا به طور کامل آشکار شود.

جوجوتسو

کنترل انرژی نفرین‌شده

  • انرژی نفرین‌شده بیکران: انرژی نفرین‌شده ریکا بی‌نهایت بود که این موضوع او را به شدت قدرتمند و تقریبا غیر قابل دفع کرده بود. یوتا در اوایل تنها قادر به دسترسی به مقدار کوچکی از قدرت او بود. ریکا در حالت آشکار شدن کامل قادر به کپی کردن تکنیک‌ها نفرین‌شده است که این موضوع با وجود بی‌تجربگی یوتا اما او را بسیار توانا می‌کند.

آشکاری کامل

ریکا به عنوان یک روح نفرین‌شده آشکار شده می‌تواند از حملات فیزیکی استفاده کند. در این حالت او قادر است در کنار یوتا مبارزه کند و با حمل کردن یوتا باعث افزایش تحرک او شود، یا حملات حریف را بلاک کند، و حتی متحدان مجروح شده را با استفاده از انرژی نفرین‌شده حمل کند.

تکنیک‌های نفرین‌شده کپی شده

ریکا قادر به احضار کردن یک بلندگو با نشان «نیش‌ها و چشمان مار» از خاندان اینوماکی است. این به یوتا اجازه می‌دهد تا با حرف زدن در آن قابلیت‌های «صحبت نفرن‌شده» از خانواده اینوماکی را شبیه‌سازی کند.