ویکی جوجوتسو کایسن

روح نفرین‌شده

اشتراک‌گذاری

ارواح نفرین‌شده

Cursed Spirit

روح نفرین‌شده - جوجوتسو کایسن

روماجی

جورِی

توانایی اصلی

جوجوتسو

ارواح نفرین‌شده (Cursed Spirit) که همچنین به طور خلاصه با نام نفرین‌ها شناخته می‌شوند، نژادی از موجودات غیرمادی هستند که از انرژی نفرین‌شده‌ی ناشی از احساسات منفی انسان‌ها تجلی یافته‌اند. آن‌ها برای بشریت مضر هستند و از همین رو هدفف اصلی جادوگران جوجوتسو هستند.

تاریخچه

منشا نفرین‌ها و جوجوتسو تا حد زیادی ناشناخته است. با این حال، می‌توان حدس زد که چون انرژی نفرین شده از احساسات منفی ناشی می‌شود، نفرین‌ها همیشه در کنار بشریت وجود داشته‌اند. در دوران هی‌آن که اوج جوجوتسو بود، ریومن سوکونا به عنوان پادشاه بی‌چون و چرای نفرین شناخته شد. نفوذ او همچنان پایدار است و تاثیر به سزایی در عصر کنونی داشته است.

در دوران معاصر، در ژاپن سالانه تعداد مرگ و میرها، و ناپدیدشدگان غیرقابل توجیه بیش از ده هزار نفر هستند. این آمار نتیجه‌ی مستقیم نفوذ نفرین بر جامعه عادی است. به دلیل نامرئی بودن این نفرین‌ها، وجود آن‌ها از غیر-جادوگران مخفی مانده است. جادوگران جوجوتسو نیز برای دفع تهدیدهای نفرین‌ها به طور مخفیانه عمل می‌کنند.

دسته‌بندی‌ها

  • روح نفرین‌شده انتقام‌جو
  • روح نفرین‌شده انتقام‌جوی خیالی
  • روح نفرین‌شده بیماری