جوجوتسو کایسن

رحم نفرین‌شده

اشتراک‌گذاری

رحم نفرین‌شده

Cursed Womb

رحم نفرین‌شده - جوجوتسو کایسن

روماجی

جوتای

اولین نامیش

چپتر ۵ (مانگا)
قسمت ۳ (انیمه)

رحم نفرین‌شده (Cursed Womb) یک شی نفرین‌شده شبیه به رحم است که توانایی تولید یک روح نفرین‌شده را دارد.

شرح

رحم‌های نفرین‌شده‌ای که رشد می‌کنند و تغییر شکل می‌دهند، قادر به تولید ارواح نفرین‌شده با درجه ویژه هستند. رحم نفرین‌شده را می‌توان از یکی از انگشتان سوکونا ایجاد کرد.

در مورد داگون، او یک نفرین‌شده درک‌کننده بود که به یک روح نفرین‌شده شباهت داشت. داگون پس از آن که مورد یک حمله واقع شد و ضربه‌ای روحی ناشی از از دست دادن رفیقش را تجربه کرد، قادر شد تا از فرم رحم نفرین‌شده خود خارج شود و به روحی بسیاری قدرتمند تبدیل شود.

رحم نقاشی مرگ

یک رحم نقاشی مرگ نوعی رحم نفرین‌شده است که نیمهی انسان و نیمهی روح نفرین‌شده است. مشخص نیست که دقیقا این نوع رحم‌ها چگونه شکل گرفته‌اند. در عصر میجی، نوریتوشی کامو که یک جادوگر جوجوتسو بود نه جنین را مورد آزمایش قرار داد. سه مورد اول به اندازه کافی قوی بودند تا بتوانند به نفرین‌های درجه ویژه تبدیل شوند.