ویکی جوجوتسو کایسن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

درجه

اشتراک‌گذاری

درجه

Grade

درجه - جوجوتسو کایسن

روماجی

کیو

اولین نمایش

چپتر ۶ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

درجه (Grade) اشاره به یک سیستم مقیاس قدرت دارد که جادوگران جوجوتسو، ارواح نفرین‌شده، اشیای نفرین‌شده و ابزار نفرین‌شده را بر اساس قدرتشان طبقه‌بندی می‌کند. درجه‌ها می‌توانند از یک تا چهار و درجه‌ی ویژه متغیر باشند.

شرح

دبیرستان جوجوتسو درجه‌ی جادوگران خود را با ارزیابی سطح مهارت آن‌ها از درجه ۴ تا درجه ۱ دسته‌بندی می‌کند. دانش آموزان به طور معمول با ورود به مدرسه در درجه ۴ قرار می‌گیرند. ارواح نفرین‌شده نیز در مقیاسی مشابه رتبه‌بندی می‌شوند اما دقیق نیستند. اغلب جادوگران ماموریت‌هایی دریافت می‌کنند که در آن با نفرین‌های هم-سطح خود روبرو شوند. یک جادوگر درجه ۲ باید از پس یک نفرین درجه ۲ برآید زیرا سطح مهارت او نزدیک به قدرت یک نفرین درجه ۱ (قوی‌تر از درجه ۲) است. ابزارهای نفرین‌شده نیز دسته‌بندی مشابهی دارند. همه ابزارهای نفرین‌شده درجه ویژه به جز ابر بازیگوش با یک تکنیک نفرین آغشته شده‌اند.

رتبه‌ها

  • درجه ۴: «یک چماق چوبی کافی است».
  • درجه ۳: «اگر یک تفنگ داشته باشید، راحت‌تر هستید».
  • نیمه-درجه ۲
  • درجه ۲: «به یک شاتگان نیاز دارید».
  • نیمه-درجه ۱
  • درجه ۱: «حتی یک تانک ممکن است کافی نباشد».
  • درجه ویژه ۱
  • درجه ویژه: «بمب‌های خوشه‌ای شاید به کار آیند».

ترفیع

جادوگران جوجوتسو می‌توانند با توصیه‌ی یک جادوگر سطح بالاتر، ترفیع پیدا کنند اما این جادوگر سطح بالا نمی‌تواند معلم آن‌ها باشند. برای ترفیع یافتن به درجه ۱، جادوگر باید به همراه یک جادوگر در چند ماموریت شرکت کند. اگر جادوگر در این ماموریت‌ها عملکرد خوبی داشته باشند، او به نیمه-درجه ۱ ترفیع پیدا می‌کند و سپس باید به تنهایی به یک ماموریت در سطح درجه ۱ برود. بر اساس این ماموریت در مورد ترفیع او به درجه ۱ تصمیم‌گیری می‌شود.

صفحات دیگر