جوجوتسو کایسن

دامنه ذاتی

اشتراک‌گذاری

دامنه ذاتی

Innate Domain

دامنه ذاتی - جوجوتسو کایسن

روماجی

شوتوکو ریویکی

اولین نمایش

چپتر ۶ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

دامنه ذاتی (Innate Domain) که اغلب به طور خلاصه دامنه نامیده می‌شود، ناحیه‌ای است که در ذهن کاربر ایجاد می‌شود و این ناحیه می‌تواند با استفاده از انرژی نفرین شده آشکار شود. کاربران معمولا با استفاده از یک تکنیک حصار به نام گسترش دامنه به ساخت ناحیه‌ای می‌پردازند تا هدف خود را در آن به دام بیندازند.

شرح

دامنه یک قلمرو متافیزیکی است که در ذهن سازنده به وجود می‌آید. روح سوكونا با اقامت در دامنه ذاتی خود قادر است به طور مستقل در بدن یوجی حاضر باشد.

دامنه‌ها تنها به واسطه استفاده از مقدار زیادی انرژی نفرین شده قابل مشاهده هستند. انجام این کار می‌تواند کل نواحی پیرامون را در دامنه کاربر تغییر دهد. دامنه‌هایی که با انرژی نفرین خالص، و بدون تکنیک حصار یا تکنیک ذاتی ایجاد شده باشند، ناقص محسوب می‌شوند.