جوجوتسو کایسن

خانواده جادوگری

اشتراک‌گذاری

خانواده جادوگری

Sorcerer Family

خانواده جادوگری - جوجوتسو کایسن

روماجی

جوتسوشی که

نام دیگر

قبیله‌های جادوگری

پیشه

جادوگران جوجوتسو

اولین نمایش

چپتر ۰-۱ (مانگا)

خانواده‌های جادوگری (Sorcerer Families) قبیله‌هایی از جادوگران جوجوتسو هستند که بیشتر اعضای آن قادر به استفاده از جوجوتسو هستند. این خانواده‌ها چهره‌ی برجسته‌ای در دنیای جوجوتسو دارند، به خصوص سه خانواده جادوگری بزرگ که بیشترین اعتبار و نفوذ را دارند.

نگاه کلی

سه خانواده بزرگ جادوگری جهان جوجوتسو شامل خانواده زنین، خانواده گوجو و خانواده کومو هستند. ظاهرا آن‌ها از سه روح انتقام‌جوی بزرگ انتقام ژاپن نشات گرفته‌اند. در دوران هیان که اوج دوران جوجوتسو بود، آن‌ها قوی‌ترین جادوگران بودند. به دلیل و تکنیک‌های نفرین شده و قدرتمندی که از طریق این قبایل منتقل شده است، این سه خانواده از برجستگی سیاسی بالایی در جامعه جوجوتسو برخوردار هستند.

درگیری‌هایی نیز با هدف سلطه‌ی بیشتر بین این سه خانواده وجو داشته است. در مقطعی از گذشته سران خانواده زنین و خانواده گوجو با هم جنگیدند و هر تلفاتی داشتند که این امر باعث ایجاد دشمنی بین این دو خانواده شد.

خانواده زنین و خانواده کومو ارزش ویژه‌ای برای پیوندهای خونی و توانایی در استفاده از تکنیک‌های موروثی قائل هستند. خانواده زنین افرادی را که فاقد تکنیک‌های نفرین‌شده با کیفیت هستند ترد می‌کند.

سه خانواده جادوگری بزرگ

خانواده گوجو

خانواده زنین

اعضای سابق

خانواده کومو

سایر خانواده‌ها

خانواده اینوماکی