ویکی جوجوتسو کایسن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جادوگر جوجوتسو

اشتراک‌گذاری

جادوگران جوجوتسو

Jujutsu Sorcerers

جادوگر جوجوتسو - جوجوتسو کایسن

رومانجی

جوجوتسو-شی

عنوان دیگر

شمن‌ها

رهبر

اعضای ارشد جوجوتسو

جادوگران جوجوتسو (Jujutsu Sorcerers - به معنی «استادان فن نفرین‌شده» یا «شمن‌ها») افرادی هستند که توسط دبیرستان جوجوتسو استخدام می‌شوند و آموزش داده می‌شوند تا از بشریت در برابر ارواح نفرین‌شده دفاع کنند.

نگاه کلی

جادوگران جوجوتسو کاربرانی وابسته به دبیرستان جوجوتسو هستند. آن‌ها معمولا دارای انرژی نفرین‌شده هستند، اما حتی فردی که این قابلیت را به صورت ذاتی نداشته باشد نیز می‌تواند تبدیل به یک جادوگر جوجوستو شود. تمام جادوگران جوجوتسوی رسمی در دبیرستان جوجوتسو ثبت نام و تدریس کرده‌اند. دو موسسه آموزش جوجوتسو در ژاپن وجود دارد که شامل: دانشکده فنی نفرین توکیو متروپولیتن و دانشکده فنی جادوی کیوتو است.

وظایف

 • جن‌گیری: وظیفه اصلی یک جادوگر جوجوتسو جن‌گیری از تمام ارواح نفرین‌شده است. جادوگران معمولا در قالب تیم‌هایی به ماموریت جن‌گیری فرستاده می‌شوند.
 • سرکوب سوکونا: جادوگران جوجوتسو به جمع‌آوری انگشتان سوکونا می‌پردازند تا از احیای آن جلوگیری کنند.

قبیله‌ها

در میان جامعه جوجوتسو سه قبیله برجسته وجود دارد که دارای اعضای قدرتمند و پرنفوذی هستند. این قبیله‌ها با عنوان خانواده‌های نخبه جوجوتسو نیز شناخته می‌شوند که به شرح زیر هستند:

 • قبیله زنین
 • قبیله کامو
 • قبیله گوجو

درجه‌ها

دبیرستان جوجوتسو دارای یک سیستم مقیاس‌گذاری قدرت است که به واسطه‌ی آن جادوگران جوجوتسو، کاربران نفرین، ارواح نفرین‌شده، ابزار نفرین‌شده، و اشیای نفرین‌شده تقسیم‌بندی می‌شوند. این مقیاس از درجه ۴ تا درجه ویژه متغیر است. جادوگران جوجوتسو اغلب برای رفتن به ماموریت‌ها و مقابله با ارواح نفرین‌شده از این مقیاس استفاده می‌کنند.

جادوگران جوجوتسو می‌توانند با پیشنهاد یک فرد با درجه بالاتر ترفیع پیدا کنند، با این حال مربیان آن‌ها نمی‌توانند این پیشنهاد را ارائه کنند.

 • درجه ۴
 • درجه ۳
 • نیمه-درجه ۲
 • درجه ۲
 • نیمه-درجه ۱
 • درجه ۱
 • درجه ۱ عالی
 • درجه ویژه
صفحات دیگر