جوجوتسو کایسن

تکنیک نفرین‌شده

اشتراک‌گذاری

تکنیک نفرین‌شده

Cursed Techniques

تکنیک نفرین‌شده - جوجوتسو کایسن

روماجی

جوجوتسوشیکی

اولین نمایش

چپتر ۱ (مانگا)
قسمت ۱ (انیمه)

فنون یا تکنیک‌های نفرین‌شده (Cursed Techniques) که به طور خلاصه تکنیک‌ها نامیده می‌شوند، فرمی از جوجوتسوی پیشرفته هستند که تواناهایی‌های ویژه‌ای را برای کاربر فراهم می‌کنند. 

تکنیک‌های ذاتی

تکنیک‌های ذاتی (Innate Techniques) قدرت‌های فرا طبیعی ذاتی هستند که هنگام تولد به طور مادرزادی در یک جادوگر وجود دارند. این تکنیک‌ها اغلب در حدود پنج یا شش سالگی آشکار می‌شوند و کاملا مختص یک کاربر هستند. این تکنیک‌ها در بیشتر موارد قابل کپی کردن نیستند زیرا داشتن آن‌ها مستلزم استعداد ذاتی است.

تکنیک‌های موروثی

تکنیک‌های موروثی (Inherited Techniques) تکنیک‌های ذاتی هستند که می‌توانند از طریق رابطه خونی منتقل شوند. این فنون بسیار قدرتمند هستند. پرورش و انتقال این تکنیک‌ها عامل شکوفایی خانواده‌های جادوگری در جامعه جوجوتسو هستند.

تکنیک‌های حصار

تکنیک‌های حصار (Barrier Techniques) تکنیک‌هایی هستند که به کاربر اجازه می‌دهند دیوارهای را ایجاد و دستکاری کنند. می‌توان از آن‌ها برای پنهان کردن کل مناطق، محافظت از کاربر یا به دام انداختن حریفان استفاده کرد. تکنیک‌های حصار ساده‌ترین و رایج‌ترین تکنینک نفرین هستند، چون برای استفاده از آن‌ها هیچ استعداد ذاتی لازم نیست.

تکنیک‌های گسترش

تکنیک‌های گسترش (Extension Techniques) هر نوع حمله، جادو یا توانایی ناشی از تکنیک ذاتی کاربر است.

تکنیک نفرین‌شده معکوس

انرژی نفرین‌شده از احساسات منفی ناشی می‌شود و بدن انسان نمی‌تواند توسط آن بازسازی شود. برای تولید انرژی مثبت، انرژی‌های منفی باید در هم آمیخته شوند. این موضوع از طریق تکنیک نفرین معکوس قابل دستیابی است. انجام این کار از نظر تئوری ساده است اما انجام دادن کار بسیار پیچیده‌ای است که هر جادوگری قادر به انجام آن نیست.

شیکیگامی

توانایی شیکیگامی (Shikigami ) نیز یک تکنینک نفرین‌شده در نظر گرفته می‌شود. در حالی که برخی از کاربران شیکیگامی ممکن است تکنیک ذاتی نداشته باشند، اما ممکن است شیکیگامی آن‌ها قدرت ویژه‌ای داشته باشد. علاوه بر این، برخی از تکنیک‌های ذاتی مانند تکنیک ده سایه با احضار شیکیگامی مرتبط هستند.