ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عنصر فلز

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
یامادا آسائمون شوگن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون شوگن

یامادا آسائمون شوگن (Yamada Asaemon Shugen) یک آنتاگونیست جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک آسائمون با رتبه دو از قبیله یامادا، و یک دستیار مربی سابق است. پس از اینکه شوگان از عدم موفقیت تیم اعزامی اول به [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] در یافتن اکسیر حیات بی‌تاب شد، گروه دومی به رهبری شوگن را برای بدست آوردن این اکسیر فرستاد. پس […]
آزا چوبی .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

آزا چوبی

آزا چوبی (Aza Chōbei) یک رهبر راهزن شناخته شده در ایواگاکوره معروف به پادشاه دزد است که مسئول جنایات متعددی بوده است. او به عنوان یک شخصیت محوری جانبی و آنتاگونیست جزئی در بهشت جهنم: جیگوکوراکو ایفای نقش می‌کند. قبل از دستگیری و دریافت حکم اعدام، چوبی توسط برادرش آزا توما که به قبیله‌ی یامادا نفوذ کرده بود […]
گویی فا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

گویی فا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر/مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فلز"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86/\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"معلم آنلاین"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم بخشی از کوتاکو (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۶ (مانگا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}}]}}]}}[/json] گویی فا (Gui Fa) یک آنتاگونیست جانبی جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یکی از اعضای لرد تنسن و فرمانروای بخشی از [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] بود که با نام مستعار […]
یامادا آسائمون فوچی .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون فوچی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم ایمن‌سازی مسیر فرار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آئوی ایچیکاوا"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون فوچی (Yamada Asaemon Fuchi) رتبه‌ی نهم آسائمون در [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا اکسیر حیات را در جزیره‌ای خطرناک به نام شینسنکیو پیدا کنند تا جنایات‌شان بخشیده شود، فوچی به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون […]
هوکو .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

هوکو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۵۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فلز"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (دختر خوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۷"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چو"}}]}}]}}[/json] هوکو (Hōko) یک [link]{"text":"هوکو"}[/link] از [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] بود. تاریخچه ۱۰۰۰ سال پیش، هوکو به همراه همسر و دخترش در [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] و در روستای هوجو زندگی می‌کرد. در آن دوران خانواده او به همراه روستاییان شروع به گیاه‌زدگی کردند. مدتی پس از اتمام این فرآیند در همسر […]