ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لرد تنسن

اشتراک‌گذاری

لرد تنسن

Lord Tensen

لرد تنسن - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رمانجی

تنسن-ساما

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۱۹ (مانگا)

تنسن ساما یا لرد تنسن (Lord Tensen) گروهی از هفت موجود بودند که بر جزیره کوتاکو حکومت می‌کردند. در طول تاریخ، اعضای لرد تنسن زمان خود را صرف تمرین روش‌های تائو کردند تا به جاودانگی کامل برسند و اکسیر حیات افسانه‌ای را بسازند.

هوکوها به آن‌ها به عنوان خدایان احترام می‌گذاشتند و باور داشتند که یک سنین پس از رسیدن به روشنگری خودش را به هفت نهاد تقسیم کرده است که لرد تنسن را به وجود آورده است. با این حال بعدها مشخص شد که این یک افسانه‌ای ساختگی توسط خود لرد تنسن بوده است تا آن‌ها بتوانند روی هوکوها تحقیق کنند.

هدف

هدف این گروه ادامه‌ی تحقیقات جوفوکو در ایجاد اکسیر حیات و همچنین به دست آوردن بدن‌هایی کاملا جاودانه از طریق آموزش‌های سخت روش‌های تائو بود. پس تکمیل این هدف، آن‌ها به ژاپن رفتند تا با آزاد کردن پروانه‌های بهشتی و تبدیل کردن انسان‌ها را از طریق گیاه‌زدگی به گل وایتانهوئا، اکسیر بیشتری را ایجاد کنند. در انجام این کار، انسان‌های گیاه‌زده شده جمع‌آوری می‌شدند تا یک گل غول‌پیکر معروف به بانکو را تشکیل دهند، گلی به لرد تنسن اجازه می‌داد مقدار بسیار زیادی از اکسیر را برداشت کند.

با این حال هدف واقعی و مخفیانه لرد تنسن این است تا تائوی ربوده شده را به جسد جوفوکو انتقال دهند و او را دوباره احیا کنند.

اعضا

رهبر

اعضا

متحدان

آزا چوبی
دوشی پروانه
دوشی هزارپا
دوشی کاهو
دوشی شاخک

تاریخچه

ریئن پس از موفقیت در ایجاد یک بدن جدید با استفاده تائوی خود، او از آن برای ایجاد زنی مصنوعی به نام می استفاده کرد تا از آن در جهت تحقیقات خودش و همسرش، جوفوکو برای کشف رازهای جاودانگی استفاده کند. ریئن همراه با می تائوی خود برای ساخت شش نوزاد مصنوعی دیگر استفاده کرد که بخشی از تحقیقات‌شان باشد و نام تنسن را به آن‌ها داد. از آنجایی که جوفوکو کسی بود که این تحقیقات را هدایت می‌کرد، ریئن این طور به می القا کرده بود که همسرش خالق و استاد او است.

پس از گذشت سال‌ها، جوفوکو بر اثر کهولت سن و در اثر گیاه‌زدگی درگذشت که باعث شد ریئن دلشکسته شود. ریئن که نمی‌توانست این از دست رفتگی را بپذیرد، عهد کرد که جوفوکو را احیا کند و تحقیقات او را ادامه داد و همچنین مرگ جوفوکو را از تنسن‌ها مخفی کرد. ریئن به عنوان یک رهبر، شش تنسن جوان را با پنج روش آموزشی جاودانگی پرورش داد و گروهی را تشکیل داد که با نام لرد تنسن شناخته می‌شدند، گروهی که به عنوان خدایان ساکنان جزیره که هوکوها بودند، معرفی شدند. لرد تنسن به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد جاودانگی، شیوه‌ی زندگی هوکوها را تحت نظر قرار داد، زیرا آن‌ها دارای طول عمر بالایی بودند. پس از مشاهده‌ی «مسیر بیرونی تان»، ریئن اقدام به قربانی کردن هوکوها کرد تا تائوی آن‌ها را استخراج کند و بتواند اکسیر حیات را ایجاد کند. همین موضوع باعث شد تا تنسن‌ها با مصرف تائو رشد کنند. می که فکر می‌کرد تحقیقات از مسیر خود خارج شده است، سعی کرد تا ریئن را از ادامه‌ی کار باز دارد، اما در نهایت به دلیل مخالفتش به شدت تنبیه شد. می در نهایت از چنگ ریئن فرار کرد و مکان او برای تنسن‌ها ناشناخته ماند.

پس از گذشت ۲۰۰ سال، وقتی هوکوها در آستانه انقراض قرار گرفتند، تائو فا، مو دان و جو فا نقشه کشیدند تا انسان‌ها را از ژاپن به جزیره بکشانند و از آن‌ها به عنوان منبع ثابت تائوی خود استفاده کنند. پس از گذشت چندین قرن، لرد تنسن با اولین گروه از انسان‌ها مواجه شد که به کوتاکو آمدند. پس از کمین کردن برای آن‌ها، لرد تنسن پی برد که تائوی یک انسان چقدر ارزشمند است و از این رو سال‌ها به استخراج تائوی انسان‌های وارد شده به جزیره پرداختند. در نتیجه این هفت تنسن موفق شدند تا نمونه‌ی اولیه از اکسیری معروف به تان را بسازند که مقادیر بی‌پایانی تائو را در اختیارشان قرار می‌داد. بنابراین آن‌ها می‌توانستند به دنبال یک اکسیر حیات کامل باشند. ریئن همچنین در آزمایشگاه خود از انسان‌ها برای ایجاد بانکو به منظور تولید بیشتر تان استفاده کرد تا برنامه‌ی خود برای احیای جوفوکو را توسعه دهد.

صفحات دیگر