ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سوشین

اشتراک‌گذاری

سوشین

Sōshin

سوشین - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

معنی

خدای کوره

اولین نمایش

چپتر ۶
قسمت ۳

سوشین‌ها (Sōshin) هیولاهای پایین-رده در کوتاکو هستند که به کشتن انسان‌های وارد شده به این می‌پردازند و به عنوان نگهبانان ایشو خدمت می‌کنند.

آن‌ها در لانه‌ای در اعماق دره‌های هوجو زندگی می‌کنند و از پا گذاشتن به هورای منع شده‌اند.

بیولوژی

سوشین‌ها دارای ساختارهای عضلانی و استخوانی هستند اما فاقد اندام‌ها یا نشانه‌هایی از وجود دستگاه تناسلی هستند. طبق بررسی فوچی، ساختار آناتومی داخلی سوشین‌ها با یکدیگر متفاوت است، حتی در مورد آن‌هایی که از نظر ظاهری مشابه هستند. با وجود کمبود اندام‌ها اما آن‌ها قادر به تکلم هستند که نشان می‌دهد حداقل اندام صوتی دارند. مشخص نیست که آیا آن‌ها برای فعال ماندن به هر شکلی از تغذیه نیاز دارند یا خیر، اگرچه حدس زده می‌شود استراحت می‌کنند، چرا که گنجی متوجه شده بود هیچ یک از آن‌ها را در طول شب حاضر نیستند.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

سوشین‌ها قادر به دفاع از خود هستند و با وجود ضعیف بودن در برابر انسان‌های گروه ونگارد، اما قادر بودند تا انسان‌های قبلی که وارد کوتاکو شدند را دفع کنند.

صفحات دیگر