بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سامورایی

اشتراک‌گذاری
سامورایی
قبیله یادمادا، یک قبیله از سامورایی‌های سطح رونین

سامورایی‌ها سربازانی هستند که به عنوان نگهبانان وفادار در خدمت یک دایمیو یا ارباب فئودال هستند. از نظر سلسله مراتب، آن‌ها در راس طبقه اجتماعی دولت توکوگاوا قرار دارند و تنها افرادی هستند که مجاز به شمشیرزنی هستند. سامورایی‌های بدون استاد با عنوان رونین (rōnin، به معنی: سرگردان) شناخته می‌شوند.

اصول

سامورایی‌ها با قوانین اخلاقی معروف به بوشیدو (bushidō، به معنی: راه جنگجو) زندگی می‌کنند. اصول بوشیدو عمدتا بر شرافت، صرفه جویی، عدالت، شجاعت، خیرخواهی، احترام، صداقت، وفاداری و خویشتن داری تأکید دارد. داشتن ظرفیت ذهنی و نترس بودن، و همچنین از دست ندادن عزم خود، جنبه‌های مهمی هستند که یک سامورایی باید داشته باشد. بوشیدو دیکته می‌کند که اگر سامورایی‌ها رسوایی نشان دهند، یا حس شرافت خود را از دست بدهند، باید مراسم خودکشی سپپوکو را انجام دهند تا این افتخار به خود یا خانواده‌شان بازگردد.

زنان

زنان در طبقه‌ی سامورایی‌ها وظیفه اصلی حفظ خانواده را بر عهده دارند. آن‌ها وظیفه فرزندآوری برای نسل بعدی قبیله را دارند. امکان تبدیل شدن زنان به سامورایی وجود دارد، اما سامورایی‌های مرد به آن‌ها نگاه تحقیر آمیزی دارند.

سامورایی‌ها

صفحات دیگر