ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روش میانه

اشتراک‌گذاری

روش میانه

Middle Way

روش میانه - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رومانجی

چودو

نوع

تقویت‌کننده

اولین نمایش

چپتر ۱۴
قسمت ۶

روش میانه (Middle Way) حالتی مرتبط با اصول یین-یانگ و کلید باز کردن تائو است.

شرح

روش میانه پذیرش معنوی دوگانگی یا افراط در یک فرد برای متمایل شدن به سمت «میانه» است که باعث متعادل شدن روح او می‌شود. چنین دوگانگی‌هایی که فرد سعی می‌کند آن را متعادل کند، می‌تواند حد فاصل بین احساس و عقل، قدرت و ضعف، شدت و آرامش و غیره باشد. این مسیر در نهایت کلیدی است برای دسترسی به انرژی نیروی حیات معروف به تائو که با استفاده از آن می‌توان نیروی بیشتری تولید کرد.

کارکرد

یامادا آسائمون ساگیری به عنوان یک نمونه‌ی برجسته در روش میانه شناخته شده است. گابیمارو اشاره کرده است که وقتی برای اولین بار با ساگیری در زندان ملاقات کرد، او به سمت روش میانه متمایل شد، در حالی که آماده بود تا او را اعدام کند. ساگیری در بحبوحه‌ی نبرد با روکوروتا، ذهن خود را بر روی قدرت گرفتن از احساساتش متمرکز کرد بدون اینکه منطقش را از دست بدهد. این موضوع به او اجازه داد تا با استفاده از روش میانه تمام حملات حریف خود را دفع کند. سپس ساگیری با تمرکز روی حمله‌ی آرام و در عین حال شدید خود، یک ضربه پایانی را به روکوروتا وارد کرد. ساگیری در نبرد خود با ریئن نیز روش میانه را دنبال کرد و با پذیرش قدرت، ضعف و شک در برابر تنسن‌ها مقاومت کرد، چیز که که باعث شد تائوی او خروشان شود.

صفحات دیگر