ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دوشی

اشتراک‌گذاری

دوشی

Dōshi

دوشی - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

توانایی

خاستگاه

اولین نمایش

چپتر ۲۹

دوشی‌ها (Dōshi) هیولاهایی هستند که به عنوان شاگرد، خدمتکار و نیروی نظامی لرد تنسن خدمت می‌کنند.

این نام همچنین به عنوان یک رتبه برای سنین‌های پایین رده کاربرد دارد، موجوداتی که در حال آزموش پنج روش جاودانگی تحت هدایت تنسن‌های بالا رده هستند.

بیولوژی

دوشی‌ها همه دارای بیولوژی مرد هستند و لرد تنسن آن‌ها را به عنوان سامورایی دگردیسی‌شده مورد آزمایش قرار داده است. مشابه تخمک‌های گیاهی تنسن‌ها، دوشی‌ها نیز دارای چنین اندامی هستند که شبیه قلب‌شان عمل می‌کند و در داخل تاندن‌هایشان (tandens، ناحیه ناف) قرار گرفته است و در صورت نابودی این عضو، آن‌ها می‌میرند.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

دوشی‌ها دارای دانش و مهارت زیادی در استفاده از انرژی نیروی حیات یعنی تائو دارند و از آن برای افزایش قدرت بدنی، سخت کردن بدن، خواندن حرکات، و ایجاد پرتابه‌های نامرئی استفاده می‌کنند. از آنجایی که آن‌ها از جایگاه بالاتری نسبت به سوشین‌ها برخوردار بودند، بنابراین صلاحیت دستور دادن به آن‌ها را دارند. آن‌ها همچنین قادر به استفاده از سلاح‌هایی مانند نیزه هستند.

دوشی‌ها همچنین به خاطر داشتن تائوی گل در بدن خود می‌توانند هر آسیبی را بازسازی کنند و دردهای زیادی را تحمل کنند، به طوری که حداقل یکی از آن‌ها قادر بود پس از بریده شدن بدنش به شکل روبان توسط یامادا آسائمون شوگن همچنان فعال باقی بماند. با این حال این فاکتور شفابخشی آن‌ها در مقایسه با تنسن‌ها و سایر کاربران تائوی گل ضعیف‌تر است و در صورت سوزانده شدن بدن‌شان یا بریدن سرشان کشته می‌شوند. به غیر از این، تاندن دوشی نقطه ضعف اصلی آنها بود و در صورت نابودی می مرد.

تاریخچه

دوشی‌ها در اصل انسان‌هایی بودند که بخشی از سفر جوفوکو بودند یا از ژاپن به کوتاکو آمدند تا اکسیر حیات را پیدا کنند. در طی یک فرآیند ناشناخته، آن‌ها به خدمتکاران وفادار لرد تنسن تبدیل شدند و هیچ اثری از سابقه یا خاطرات آن‌ها باقی نمانده است.

در مقطعی، می به خاطر سرپیچی توسط ریئن محکوم شد تا تحت آموزش دوشی‌ها قرار بگیرد و تمرینات بوچو جوتسو را انجام دهد، اما مدتی بعد او را از این مکان فرار کرد.

دوشی‌ها

  • دوشی پروانه
  • دوشی هزارپا
  • دوشی شاخک
  • دوشی کاهو
صفحات دیگر