بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تشت

اشتراک‌گذاری

تشت

Basin

تشت - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رمانجی

هاچی

اولین نمایش

چپتر ۹۷ (مانگا)

تشت (Basin) گلدانی است که توانایی تحریک چرخه‌ی تائوی تخمک‌های گیاهی را دارد تا موجودی که مرده است را زنده کند. در نتیجه این ابزاری است که می‌تواند بر مرگ که غیرممکن تلقی می‌شود غلبه کند.

شرح

پس از متوقف شدن عملکرد بدن، این تشت با استفاده از تخمک گیاهی بدن که دست نخورده باقی مانده است می‌تواند به احیای فرد با شخصیت و خاطرات قبلی‌اش کمک کند. اگر یک کپی دقیق از تخمک گیاهی فرد متوفی استفاده شود، موجود احیا شده شخصیت سابق خود را حفظ خواهد کرد اما خاطرات گذشته‌اش را به ارث نخواهد برد.

فرآیند احیا نیز زمان قابل‌توجهی را می‌طلبد، زیرا گویی فا توضیح داده است که بازگرداندن تنسن‌ها حداقل یک هزار سال طول می‌کشد (اگرچه این به احتمال زیاد فقط در مورد تنسن‌ها صدق می‌کند که طول عمر بالایی داشته‌اند). با این حال، این تشت می‌تواند سرعت انتظاری را تسریع کند و می‌توان با استفاده از اثرات ترمیمی سوسی (Sōsei) سرعت این روند را افزایش داد.

صفحات دیگر