بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تان

اشتراک‌گذاری

تان

Tan

تان - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

نام‌های دیگر

اکسیر حیات
توکیجیکو نو کاگو نو می
آب‌های جوان‌سازی

کاربران

اولین نمایش

چپتر ۲۶ (مانگا)

تان (Tan) یک نمونه‌ی اولیه از اکسیر حیات که توسط لرد تنسن ساخته شده است.

شرح

تان
گودال تان، جایی که اکسیر کشت می‌شود.

لرد تنسن با برداشت تائوی انسان‌ها از گودالی واقع در کوتاکو قادر شد تا اکسیری را ایجاد کند که طول عمر بیشتری به آن‌ها می‌داد و ذخایر بیشتری از تائو را به منظور جاودانگی در اختیار آن‌ها می‌گذاشت. اگرچه خواص جادویی تان مفید است، اما این ماده تنها می‌تواند توسط تنسن‌ها مصرف شود، زیرا مصرف کنندگان دیگر دچار گیاه‌زدگی و مرگ می‌شوند.

تاریخچه

پس از این لرد تنسن قادر شد تا انسان‌ها را به کوتاکو بکشاند و کشف کرد که تائوی آن‌ها چقدر ارزشمند است است، آن‌ها شروع به استخراج تائوی انسان‌ها کردند و تان را ایجاد کردند که پله‌ای برای تکمیل جاودانگی واقعی‌شان بود. برای سال‌ها تصور می‌شد که ماده تان اکسیر حیات است و این ماده توسط انسان‌هایی در کوتاکو جستجو می‌شد، اما همه‌ی این انسان‌ها به سرنوشت شومی مواجهه شدند و توسط هیولاها یا توسط لرد تنسن به تان تبدیل می‌شدند.

با وجود موفقیت لرد تنسن در ایجاد چنین اکسیری، اما ریئن، رهبر لرد تنسن به تحقیقات خود برای افزایش کیفیت تان با استفاده از بانکو ادامه داد تا یک اکسیر کامل را ایجاد کند.

دوره‌ی ادو

پس از اینکه شوگان به وجود اکسیر حیات در جزیره کوتاکو پی برد و پنج تیم اعزامی او برای دستیابی به این ماده شکست خوردند، او تصمیم گرفت تا گروهی از جنایتکاران و جلادان را به جزیره بفرستد تا بلکه آن‌ها موفق شوند. این گروه اولین انسان‌هایی بودند که تا قادر شدند در کوتاکو پیشروی کنند که همین موضوع باعث نگرانی لرد تنسن شد. در مقطعی ریئن به طور خاص با یک انسان به نام آزا چوبی مواجه شد که موفق به فرار از گودال تان شده بود و با ترکیب تائوی خود با تائوی گل، توانایی‌های احیا‌کننده به دست آورده بود. ریئن با دیدن تائوی چوبی به عنوان کلید تکمیل تحقیقات خود، او را متقاعد کرد تا به لرد تنسن بپیوندد و آزمایش‌هایی را انجام دهد. به این ترتیب ریئن موفق شد تا اکسیر ایده آل حیات را ایجاد کند و آن را به جوفوکو ارائه کند.

صفحات دیگر