ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تائوی گل

اشتراک‌گذاری

تائوی گل

Flower Tao

تائوی گل - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رومانجی

هانا تائو

نام‌های دیگر

گیاه تائو

نوع

جاودانگی
قدرت التیام

اولین نمایش

چپتر ۱۸
قسمت ۷

تائوی گل (Flower Tao) یک تائو است که باعث التیام فوری و شکلی از جاودانگی در یک موجود زنده می‌شود.

شرح

بازسازی تائوی گل جراحات فرد را به صورت فوری التیام می‌بخشد و معمولا بدون هیچ تلاش آگاهانه‌ای پاسخ داده می‌شود. این بازسازی می‌تواند انواع آسیب‌ها از جمله سوختگی در اثر آتش، زخم‌های سوراخ شده یا بریدگی‌های کوچک، بریده شدن دست‌ها و حتی بریده شدن سر را التیام دهد. همین موضوع باعث می‌شود تا موجودات دارای تائوی گل اساسا جاودانه باشند. همچنین آن‌ها ممکن است عمدا شفابخشی خود را به تأخیر بیندازند.

موجوداتی که تائوی گل را دریافت می‌کنند ابتدا دچار نوعی دگردیسی به نام گیاه‌زدگی می‌شوند که با جوانه زدن گل‌هایی روی بدن‌شان همراه است و آن‌ها را وارد یک خلسه سعادت‌آمیز می‌کند. تنها راه شناخته شده برای غلبه بر اثرات تائوی گل، داشتن اراده قوی برای زنده ماندن است که هر دوی تائو و تائوی گل را متعادل می‌کند.

تائوی گل در گونه‌ی خاصی از گل‌ها به نام گل وایتانهوئا وجود دارد و ماده‌ای به نام تان از آن به دست می‌آید. تمام این ماده‌ها توسط لرد تنسن به منظور گیاه‌زده کردن انسان‌ها جمع‌آوری شده است. یکی از اعضای لرد تنسن به نام مو دان هنگام ورود به فرم کیشیکای خود، یک نوع گیاه‌زدگی منحصر به فرد را نشان داد، به طوری که از نیش این گل به عنوان یک حمله تهاجمی علیه حریفانش استفاده می‌کرد. پروانه‌های بهشتی نیز که توسط لرد تنسن ساخته شده‌اند نمونه‌های بالغ از تان را در نیش خود دارند.

سطوح بازسازی

در برخی موارد، سطح بازسازی تائوی بین کاربران متفاوت است.

سطح استاندارد

سطح استاندارد هر نوع آسیب مرگباری که به روش‌های عادی انجام شود را با سرعت و در چند لحظه بازسازی می‌کند. به نظر می‌رسد محدودیتی برای اینکه یک موجود چند بار می‌تواند با تائوی دوباره بازسازی شود وجود ندارد. به عنوان مثال، ژو جین پس از ۲۱۵ بریده شدن بدنش توسط شیون، دوباره خود را بازیابی کرد.

سطح پایین

دوشی‌ها در حالی که قادر بودند اندام خود را بازسازی کنند اما در صورت هدف گرفته شدن سرشان یا سوزانده شدن بدنشان به راحتی کشته می‌شدند. یامادا آسائمون شوگن پس از مصرف نمونه‌ی کوچکی از اکسیر حیات اگرچه قادر به دستیابی به جاودانگی نشد اما بدنی انعطاف‌پذیر با فاکتور شفابخش کم به دست آورد.

کاربران تائوی گل

صفحات دیگر