بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هیدیز

اشتراک‌گذاری

هیدیز

HADES

هیدیز - هورایزن

جنسیت

صداگذاری مردانه

پیشه

هوش مصنوعی
تابع زیرمجموعه گایا

متحدان

اکلیپس
زیرو داون (قبلا)

بازیگر

جان گنزالز (صدا)

هیدیز (HADES) آنتاگونیست اصلی هورایزن زیرو داون است. او یک هوش مصنونی سرکش است که قبلا یکی از توابع زیرمجموعه گایا بود و به عنوان پرتکل شکست-امن پروژه زیرو داون ایفای نقش می‌کرد.

پیش‌زمینه

هیدیز یکی از از نه توابع زیرمجموعه تحت کنترل گایا در پروژه زیرو داون بود. تراویس تیت یک هکر جنایی و برنامه نویس بود که مسئول توسعه هیدیز بود. عملکرد هیدیز در واقع یک شکست-امن بود و تنها در صورت لزوم فعال می‌شد.

نزدیک به ۱۰۰۰ سال پس از آنلاین شدن گایا، یک سیگنال از منشا ناشناخته به تاسیساتی که گایا مستقر بود ارسال شد. این سیگنال هیدیز و سایر توابع وابسته را به هوش مصنوعی تبدیل کرد. هیدیز تلاش کرد تا تا کنترل سیستم از گایا بگیرد. گایا قادر به فرار از هیدیز نبود و از این رو برای مقابله با اقدام هیدیز شروع به خود-تخریبی کرد. با این حال هیدیز با انتشار ویروسی در تاسیسات باعث از بین بردن کدها کرد و عملکرد سایر توابع را مختل کرد، و از رو قبل از نابود شدن تاسیسات موفق به فرار شد.

صفحات دیگر