بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قدیمیان

اشتراک‌گذاری
قدیمیان
شهر کلورادو در دوران قدیمیان

قدیمیان (Old Ones) عنوانی برای اشاره به انسان‌های دنیای قدیم در هورایزن زیرو داون استفاده می‌شود، انسان‌هایی که تا سال ۲۰۶۶ زندگی کردند.

بشریت تا اواسط قرن بیست یکم دارای تمدن پیشرفته با تکنولوژی بالا بود. در این دوره ربات‌های پیشرفته، هوش مصنوعی و ربات‌های قابل تکثیر به منظور به کارگیری در ارتش‌ها وجود داشت.

با این حال این جهان یک جهان صلح‌آمیز و با رفاه نبود. ملت‌ها قدرت خود را روی شرکت‌های قدرتمند سوار کردند و تغییرات اقلیمی منجر به آسیب‌های عظیم زیست محیطی و جابجایی‌ها شد. به دلیل اتوماسیون بیکاری افزایش یافت، و دسترسی به روبات جنگی منجر به درگیری‌های مکرر و گسترده شد.

صفحات دیگر