ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روست

اشتراک‌گذاری

روست

Rost

روست - هورایزن

تمدن

تولد

حوالی ۲۹۹۰
روستای فورسیکن

مرگ

۳۰۴۰
کوهستان آل-مادر

جنسیت

مذکر

جایگاه

طردشده

خانواده

الوی (دخترخوانده)
الانا (دختر واقعی)

متحدان

دشمنان

هلیس (قاتل)

بازیگر

جی.بی. بلانک (صدا)

روست (Rost) یک شخصیت مهم در هورایزن زیرو داون است. او یک طردشده از نورا و سرپرست الوی است که خود الوی هم در دوران کودکی یک طردشده از نورا بود. شرایطی غم‌انگیز باعث شد تا او مابقی عمر خودش را به میل خود یک طردشده باشد. او الوی را از دوران بچگی بزرگ کرد و آموزش داد و سرانجام خودش را برای نجات او قربانی کرد. او مسئول مهارت‌های بی‌نظیر الوی به عنوان شکارچی و جنگجو است. روست تنها فردی بود الوی به عنوان والدین خود داشت و او تنها فرد تاثیرگذار در زندگی‌اش بود.

صفحات دیگر