ویکی هورایزن

دروال

اشتراک‌گذاری

دروال

Dervahl

دروال - هورایزن

تمدن

جنسیت

مذکر

پیشه

جنگ‌سالار

خانواده

همسری بی‌نام (مرده)
دختری بی‌نام (مرده)

دشمنان

بازیگر

آنتونی هاول (صدا)

دروال (Dervahl) یک جنگ‌سالار خائن آسرام و یک آنتاگونیست سوم در هورایزن زیرو داون است. او در زمان حملات سرخ رهبر سابق قبیله خود در نبرد علیه کارجا بود که با مرگ همسر و فرزندش در حلقه خورشید، تبدیل به یک جنگ‌سالار آدم‌کش شد. او که دیگر هیچ حس عدالت‌جویی نداشت، نقشه کشید تا پایتخت کارجا یعنی مریدین را تخریب کند، اواد پادشاه خورشید را به کام مرگ بفرستد و در نهایت قبیله کارجا را منقرض کند.  او سرانجام توسط الوی، شکارچی قبیله نورا شکست داده شد.