بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارند

اشتراک‌گذاری

ارند

Erend

ارند - هورایزن

تمدن

جنسیت

مذکر

جایگاه

کاپیتان گروه ونگارد

خانواده

ارسا (خواهر)

دشمنان

بازیگر

جان هاپکینز (صدا و مدل)

ارند ونگاردزمن (Erend Vanguardsman) یک شخصیت جانبی مهم در هورایزن زیرو داون و هورایزن غرب ممنوعه است. او فردی از قبیله آسرام و عضوی از گروه ونگارد متعلق به اواد پادشاه خورشید است که بعدا تبدیل به کاپیتان این گروه شد. او زمانی که برای یک ماموریت دیپلماتیک به سرزمین مقدس قبیله نورا رفت، در آنجا با الوی دیدار کرد. خواهر فقید او به نام ارسا کاپیتان گروه ونگارد بود و ارند در مقطعی به الوی کمک کرد تا حقیقت را در مورد مرگ خواهرش و پیشینان خود بفهمد. بعدها او به کارجا در دفاع از پایتخت خود علیه فرقه‌ای از کارجای سایه به نام اکلیپس کمک کرد، و همین طور برای مقابله با ارباب این فرقه که یک هوش مصنوعی به نام هیدیز بود، در کنار الوی ایستاد.

مهارت‌ها و توانایی‌ها

  • سخنران عمومی
  • مبارز ماهر
صفحات دیگر