ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اکلیپس

اشتراک‌گذاری

اکلیپس

Eclipse

اکلیپس - هورایزن

حکونت

فرقه نظامی

رهبر

اکلیپس (Eclipse) یک جناح غیر-قبیله‌ای در هورایزن زیرو داون است. این یک فرقه نظامی در خدمت هوش مصنوعی سرکش یعنی هیدیز بود. قبل از این که این گروه شکست بخورد، اعضای آن باور داشتند که هیدیز شیطان فرا طبیعی مذهب قبیله‌ی کارجا یعنی «سایه دفن‌شده» است. این یک فریب حساب شده توسط هیدیز بر خادمان خود بود. این هوش مصنوعی از اکلیپس به منظور پیشبرد نقشه فعال‌سازی دوباره‌ی طاعون فارو استفاده کرد تا تمام حیات را از بین ببرد. با این حال اتحادی از جنگجویان که توسط الوی، شکارچی نورا شکل گرفته بود باعث شد تا اکلیپس شکست داده شود و نقشه هیدیز متوقف شود.

صفحات دیگر