بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اولین دلورسون

اشتراک‌گذاری

اولین دلورسون

Olin Delverson

اولین دلورسون - هورایزن

تمدن

آسرام

تولد

۲۹۹۵-۳۰۰۰

مرگ

۳۰۴۰

جنسیت

مذکر

پیشه

دیده‌بانی

خانواده

اناشا (همسر)
پسری بی‌نام

وفاداری

اکلیپس (به اجبار)

بازیگر

چوک سیبتین (صدا)

اولین دلورسون (Olin Delverson) شخصیتی در هورایزن زیرو داون است. او فردی از قبیله آسرام است که در دیده‌بانی و تحویل مهارت دارد و همچنین در کشف ویرانه‌های باستانی تجربه دارد. فرقه کارجای سایه که با نام اکلیپس شناخته می‌شود او را مجبور کرد تا به عنوان یک عامل تجسس از اواد پادشاه خورشید جاسوسی کند. خدمات ناخواسته‌ی او به آن‌ها به طور مستقیم روی حمله به قبیله نورا و کشتار در مراسم اثبات تاثیرگذار بود.

صفحات دیگر